>

کارگر خانم جهت کار در کارگاه بسته بندی

کد آگهی
100081
شهر
منطقه
قیمت
1,800 ₺

کاگر خانم جهت کار در بسته بندی با حقوق 1500 الی 2000 لیر (محل کار استانبول - بویوک چکمجه)


534 روز پیش
تعداد بازدید
765