>

خطرات سفر به ترکیه 2

اگرمقاله اول خطرات مهاجرت و سفر به ترکیه را مطالعه نموده باشید 2خطر و تهدید عمده که مهاجرین را تهدید می نمودند معرفی شدند. در این مقاله قصد داریم بطور مفصل یکی از آنها را تشریح نمائیم. (گروه مشاورین پارس استانبول ) " در ادامه "

خطرات سفر به ترکیه

در سال های اخیرشاهد موج مهاجرت ایرانیان با اهداف مختلف به سوی کشور خوش آب وهوا و زیبای ترکیه بوده ایم وهمه میدانیم مقوله سفر و مهاجرت خطراتی به همراه دارد اما آنچه که نمی دانیم میزان و ماهیت این تهدیدات است. گروه پارس استانبول با بررسی رضایتمندی ایرانیان ساکن ترکیه در سالهای 97و98 با آمار تاسف باری مواجه شده است. این آمار به ما میگوید بیش از 75 درصد افرادی که در سالهای اخیر به دلایل مختلف به ترکیه مراجعه و سکونت گزیده اند از تصمیم خود پشیمان هستند.! چرا؟ اگر شما هم در فکر مهاجرت هستید بهتر است در ادامه همراه ما باشید.