جوجه شاه طوطی شش ماهه رام و دستی

  • قزوین, قزوین
  • 74 بازید
+989192811XXX
  • قیمت
    8,000,000 تومان(ثابت)

توضیحات

جوجه شاه طوطی
رام و دستی
تغذیه شده با بهترین مکمل های تغذیه ای

آگهی ها
چت
ثبت آگهی
پشتیبانی
پنل من