جوجه گرین چیک آبی چهارماه رام و دستی

  • قزوین, قزوین
  • 51 بازید
+989192811XXX
  • قیمت
    4,800,000 تومان(ثابت)

توضیحات

جوجه گرین چیک چهارماهه
رام و دستی
تغذیه شده با بهترین مکمل های غذایی

آگهی ها
چت
ثبت آگهی
پشتیبانی
پنل من