طوطی برزیلی فیشر جفت

  • قزوین, قزوین
  • 55 بازید
+989192811XXX
  • قیمت
    1,000,000 تومان(ثابت)

توضیحات

طوطی برزیلی فیشر بالغ
سبز رنگ
نژاد فیشر
یکساله

آگهی ها
چت
ثبت آگهی
پشتیبانی
پنل من