>

مبلمان و میز غذاخوری

کد آگهی
1000391
شهر
منطقه
قیمت
4,200 ₺

فقط چهار ماه است خریده ام و کاملا نو میباشد بعلت جابجایی میفروشم قیمت نو این ست ۸۰۰۰تله در سایت مودالایف میباشد. 05340864734


730 روز پیش
تعداد بازدید
836