>

آموزش پیشرفته ادیوس بامدرک فنی حرفه ای

کد آگهی
1000528
شهر
اصفهان / یزد
منطقه
کاشان
قیمت
2,000,000 ₺

آموزش مجازی بصورت پکیج یادانلودوپشتیبانی صددرصدباشبکه های مجازی بوده ودرپایان مدرک فنی حرفه ای ارائه خواهدشدشهریه میتوانددردوقسط ابتدای کاروبقیه بعداز چهارجلسه دریافت شود.شهریه دومیلیون تومان.


648 روز پیش
تعداد بازدید
484